Édesapám oly magányos volt gyermekkorában, hogy tízévesen üdvözlőlapot írt saját születésnapjára; így valaki megemlékezik róla. Én novellákat, regényeket, verseket írok; talán így emlékeztetem magamat magamra...

Az író számára az írás olyan kegyelmi állapot, melyben senki számára nincs kegyelem.

 
Menü
 
Közéleti szereplések
 
A gólyák törvénye (regény)
 
Hírek a Parnasszusról
 
Parnasszusi Pantheon
 
Ismeretlen szerzők
 
Novellák
 
Várakozás (regény)
 
Torzulatok (regény)
 
AZ ötödik szolgáló (regény)
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Látogatottság
Indulás: 2007-09-06
 
A napok mondásai
 
Mészáros István fordító
 
Címlap
 
Barangolások V.

 

œ  Ş  

 

 Jézus költeményei

 

 Visszateszem a Kincses Kalendáriumot a helyére, és szeretnék szusszanni egy picit, de nem lehet. Szinte magától esik az ölembe egy igen rossz minőségű papíron kinyomott, puhafedelű könyvecske, mely szinte sikoltja a fülembe, hogy őt is írjam ki a nagyvilág számára.  Ide kell fényképmellékletben a könyv címlapja!!!

Ilyen a barangoló élete, megadom magam a hívásnak, és nézzük, mit tartok a kezemben?

A könyv előlapja a képmellékleten látható, így nem is részletezem a látható információkat. Egyértelműen látható, hogy Jézus összes költeményeit „szabad fordításban magyarul kidolgozta KACZIÁNY GÉZA.

Bevezető tanulmányaival, jegyzetekkel és KACZIÁNY ALADÁR rajzaival.”

Ez már érdekesebb fordulat, ki az a KACZIÁNY ALADÁR?

Örök titok marad számomra, elintézem azzal, hogy valami szegény rokon, és hagyom is az előlapot további megjegyzések nélkül.

Kinyitván a könyvet, a belső oldalon már felragyognak a „gyönyörűségek”, melyek a barangoló (néha rossz) máját igen megörvendeztetik.

 „A munkálkodó hazaszeretet önzetlen és fáradhatatlan magvetőjének, Kuszkó Istvánnak és édes, drága feleségének, Tokaji Nagy Irma úrnőnek törhetetlen barátsága és igaz szeretete jeléül ajánlja e könyvet a fordító.”

Kicsit alább pedig:

„Erről emlékezzetek meg reám, amikor már a nógrádverőczei mély, családi sírboltunkban, előre elment Drágáim oldalán pihenek én is.”

            De lássuk a medvét! A kötet az alábbi részek szerint tagolódik.

1.) Előszó, melyet maga Dr. Kacziány Géza[1] írt, saját bevallása szerint 1932. július 21-én.

Ebben elárulja magáról, hogy irodalomtanár, későbben pedig azt vallja, hogy „mint amerikai magyar lelkész, egyházi beszédeket mondottam Jézusról, a költőről 1912. telén a budapesti unitárius egyház estélyén…”

2.) Jézus, a költő - bevezető tanulmány

Itt kérem tizenegy oldalon keresztül ecseteli, hogy milyen nehéz, és fáradságos munkával derítette ki, hogy Jézus, sok egyéb más tevékenysége mellett költő is volt. Megnevezi a forrásait is, amelyek azért lényegesek, mert alítani engednek arra az információra, ami a fedéllapon rejtve marad, hogy ugyan honnan és kinek a művéből fordított a jeles szerző, méghozzá „szabad fordításban”?

Írja pediglen az alábbiakat:

„Lowth Róbert anglikán püspök volt az első, ki a „De sacra poesi Hebraerorum” című, korszakalkotó művével rámutatott az Irás magas költői becsére, s kihámozta az Ószövetség könyveiből a legrégibb költészet termékeit, s a kiválasztott nép vallási könyveiben felfedezte a lírai, az elbeszélő, a tanköltészet, sőt némileg a drámai költészet magvait és csíráit.

… Nyomán Herder János Gottfried, a nagy német költő, Goethe és Lavater jóbarátja fejlesztette tovább a fölvett eszmét az óhéber költészetről (1783-ban írt ) művében, melynek egy kisebb vázlatát képezi az az előszó, melyet 1781-ben Boermel J. Gottfried Jeremiás fordításához írt.”

 Mikor ide jutottam az olvasásban, azért fellélegeztem egy picit, jó tudni azt, hogy ezt az egészet nem egy  fajmagyar[2] találta ki egyedül, hanem voltak ebben az előző korokból is pazar elmék már igaz segítségül.

3.) Melyben kifejti, hogy Jézus, a költő mely stílusokban, formákban jeleskedik. Ezek pedig a következők:

a) allegóriák, parabolák[3], románcok

b) kinyilatkoztatás

c) epigrammák, gnómák.[4]

 Nézem a könyvet, és azon gondolkozom, hogy a fenti zseniális tulajdonságairól tudott-e maga Jézus is?

Végezetül, az illusztráció kedvéért hadd közöljek egy-két szösszenetet a jeles műből, és azokat ragadom ki, amelyek mindenki számára ismeretesek, hiszen szállóige, közmondás számba mentek át az Irásból a köztudatba.

 

Világ világossága

 

Ím én vagyok e világnak

Nagy világossága,

Ki velem jő, a menny fényét

Sötétben is látja;

Nem is járhat az sötétben,

Ki utamat járja,

Övé lészen az életnek

Nagy világossága.

 

Eme versről csak a régi párttikári beszéd jut eszembe, aki azt mondotta: „Elvtársak, azért gyűltünk össze, hogy ne legyünk szerteszéjjel, mert ha szerteszéjjel vagyunk, a büdös életben nem leszünk együtt!”

 

Az aratók

 

Gazdagon áll a vetés, ím készen az aratásra,

Ámde hiába remélsz, nincsen elég arató,

Kérjük az Égi Atyát, aratókat küldjön e földre,

Hogy gabonáját a mennyei csűrbe vigyék.

 

Igaz, néhol próbálkozik erősen Kacziány Géza úr, hogy valami időmértéket varázsoljon a műbe, nekem mégis Rejtő Jenő Troppauer Hümmér nevű költője jut eszembe, aki a „rím kedvéért, soha nem rontott el egy verset”.

 

A test lámpása

 

A testnek lámpása a szem,ha szemedbe’ csalárdság

Nem teszi ágya mögé, rejti a véka alá,

Ámha gonosz te szemed, a te tested is éjfeketén hat,

S melytől fényt nyerhet, nincs az a lámpavilág.

 

Csak egy kérdésem van. Most ki halt meg?

 

Hordták, hordják, és még sokáig hordani fogják Husz János máglyájára a rőzsét, a fát az elvakult hívők, közöttük egy öregasszony is.

Nézi, nézi a bölcs magister a sürgölődő-forgolódót, és azt mormogja maga elé:

 - Szent együgyűség, szent együgyűség! [5]

 œ  Ş  

 

Két mondat, 2000 év

Két parancs, 3200 év

 

Fentebb már említettem, hogy ha egy-egy mondatot át akarunk menekíteni késői koroknak okulásul, miként kell az időben repülni, mint a sólyom, és hangyaszorgalommal gyűjteni az adatokat, mint a hangyák teszik dolgukat, hangyaszorgalommal.

Most pár mondatnak járunk utána, s ez felölel több ezer évet. Kinek kedve van, repüljön velem!

 „Egy consuli rangú férfi említi krónikájában, hogy az egyik népes lakomán, melyen maga is részt vett, egy törpe a többi tréfacsináló közt az asztal mellett váratlanul megkérdezte Tiberiust, vajon miért él még  mindig a felségsértéssel vádolt Paconius.

 Tiberius akkor megszidta, amiért oly szemtelenül jártatja a száját, néhány nap múlva mégis írt a Senatusnak, hogy Paconius kivégzéséről mielőbb határozzon.”[6]

 1942-ben egy szélsőjobboldali lap újságírója megkérdezi az olvasóitól a lap múlhatatlan érdemű hasábjain, hogy a Rejtő[7] név alatt bujkáló Reich Jenő nevű zsidó miért publikálhat könyveket, még ha álnéven teszi is ezt. Nem is beszélve arról a felháborító körülményről, hogy mindezt szabadon szaladgálva teszi, amíg az édes szent haza földjét a Donnál védi az Antikrisztus ellen a II. Magyar Hadsereg megannyi szittya katonája.

Rejtő rögtön megkapja a behívóját munkaszolgálatra, s ennek következményeképpen 1943. január 1-én flekktífuszban meghal Jedokovóban.

Két mondat, kétezer év!

 Járjuk együtt körül egy kissé a két időpontot.

Tiberius kr. u. 14-37-ig uralkodik. Tudjuk, hogy csak élete utolsó éveiben lett igen gonosz korszaka.

Jézus harmincéves korában kezd el tanítani, és harminchárom évesen kivégzik.

Még ha tudjuk is, hogy Jézus születésének dátuma azzal a bizonyos négy év bizonytalansággal bír, levonhatjuk a következtetést, hogy amikor egy felelőtlen udvari bolond a halálba küld egy embert hebehurgya mondatával, Jézus nagyjából akkor kezdi el mondogatni, hogy: „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!”

 A másik mondat 1942-ben hangzik-íródik le azon a Magyarországon, mely már ezer éve keresztény, maga Szent István ajánlja országát a „Nagy Égi Patrónus", a Szűzanya védelme alá, ahol királyaink az „apostoli” jelzővel illetik magukat, amely ország hajszál híján pápát adott a világnak az olasz hegemónia tobzódása közben Bakócz Tamás személyében, ahol 1938-ban magát az Eucharisztikus Kongesszust is megrendezik.

Kétezer éve suttogja monoton Jézus a tanítását, közben vallásalapítót kreáltak belőle, keresztény országok születtek, keresztény kultúrkör jött létre az egész világon, de nem ér semmit az egész. Mert Jézus szavait papírra rögzítették, és nem a szívekbe!

Repüljünk tovább, persze csak az, aki még nem szédül a szárnyatlan szárnyalástól!

Kr. e. 1265-1225[8] közé helyezi az Ószövetség a negyvenéves vándorlást a pusztában, és valahol ebben az időben - pontosan nem tudjuk mikor - kerül sor a tízparancsolat kőtáblán való átadására.

Ennek egyik pontja így szól: „Ne paráználkodj!”

Rövid, tömör, lényegre törő parancs.

Eszembe nem jutna azt firtatni, hogy eme parancsot betartották-e, avagy sem, ki tartotta be, és ki miért nem, ez mind lényegtelen a mondandóm szempontjából. Repülök inkább 3200 évet az időben előre, és keresek még egy parancsot, amely kifejezetten arra szólít fel, arra ad megbízást, hatalmat, hogy:  paráználkodj!

Ugye hihetetlen?

De aki keres az talál, aki barangol az lát,  így hát lássuk a medvét!

 

„Kislányok szocializálása”    [9]

A szüleik nélkül maradt gyerekek fél évszázadon át visszhangtalan sorsa mellett az 1917 utáni korszak krónikájához, szélesebb értelemben pedig a gulág hagyományaihoz tartozik a megerőszakolt lányok története is. Erről az utókor azért szerezhetett tudomást, mert a sokéves polgárháború alatt a fehérgárdisták néha egész régiókat foglaltak vissza „a vörösöktől”, és vizsgálóbizottságokat állítottak fel a bolsevik uralom anomáliáiról.

 Az így fennmaradt dokumentumok szerint a helyi elitiskolákban tanuló lányokat, valamint a „burzsoázia” más 16 és 25 év közötti ifjú nőtagjait „használatra” kiutalták a bolsevik hatalom képviselőinek.
Jekatyerinodar városában például 1918 tavaszán erről a bolsevikok külön dekrétumot adtak ki. A városi hirdetőoszlopokon közzétett felhívás szerint vöröskatonák és a szovjetek vezető tisztségviselői jelentkezhettek „szocializálásra”.

 A helyi ügyeket irányító kommisszár által elfoglalt kastély intendánsa 10 lány „szocializálására” kapott „mandátumot”.

 A korabeli jegyzőkönyvek megörökítettek néhány ilyen utalványt. Köztük azt, amely szerint „Jelen irat felmutatójának, Karaszajev elvtársnak jogot adunk, hogy Jekatyerinodar városában 10 fő leányt szocializáljon, 16-tól 20 éves korig, azokat, akiket Karaszajev elvtárs kijelöl”.
A nők megerőszakolása egyébként korántsem a bolsevik uralom kizárólagos sajátossága volt. A másik oldalon, az új rendszer ellen fegyvert fogó orosz és más fehérgárdista alakulatok, főleg a kozákok áldozatai között is voltak megerőszakolt lányok, zsidópogromban vagy harci cselekmények során meggyilkolt fiatalok.
Ráadásul az életre szóló traumát okozó esetek távolról sem a véres testvérháború éveire korlátozódtak.

A fiatalkorú foglyok között később a börtöncellákban, majd a lágerekben már-már természetes volt a nemi erőszak. Jona Jakir hadseregparancsnoknak, a polgárháború legendás hősének elhurcolása után, mint „a nép ellenségének családtagját” többek között bebörtönözték a vádlott 14 éves Pjotr fiát is. A gyerek az asztrahanyi börtönben döbbenten tapasztalta, hogy a politikai váddal letartóztatott szülők fogoly fiait 11 éves társaik minden szégyenkezés nélkül a többi rab előtt megerőszakolják.

 Az 1970-es évek elején Nyugaton közzétett memoárjában szintén Pjotr Jakir idézte fel egy Wanda nevű lengyel lány esetét. Fogolytársa volt, s őt kérte meg, hogy tegye asszonnyá. A tábor egyik vezetője ugyanis közölte: vagy az ágyasa lesz, vagy halálra dolgoztatja.

 A fiatal lány tudta, hogy nincs választása. Hisztérikus félelmében könyörögni kezdett a hosszú magánzárkából éppen akkor szabadult, teljesen legyengült tizenéves rabtársának: akadályozza meg, hogy a durva lágertiszt legyen az első férfi az életében.”
                No comment!

 Egy másik pontja ennek a kőtáblának szintén tömören és röviden így szól:  „Ne ölj!”

 És már nem is asszociálok, csak ugyenezen forrásból idézek, és a többi százezer rémséget már az olvasó is hozzá tudja gondolni a gondolatmenetemhez.

„Kiskorúak kivégzése[10]

1918 szeptemberében Lenin pártja A vörösterrorról című dekrétumban meghirdette a könyörtelen leszámolás politikáját. A dokumentum mintegy legalizálta és szervezett csatornákba terelte a polgári lakossággal már jó ideje javában folyó leszámolásokat. Az ukrajnai Mirgorodban élő Vlagyimir Korolenko 1920 nyarán emiatt Anatolij Lunacsarszkijhoz fordult.

Azért éppen a közoktatási népbiztoshoz, mert a politikus Lenin kifejezett kérésére már korábban is igyekezett megnyerni az új hatalom számára az országszerte hatalmas tekintéllyel rendelkező neves írót, aki annak idején, vállalva a nemzet lelkiismeretének szerepét, oly bátran kiállt a századelő hírhedt antiszemita pere, a Bejlisz-ügy vádlottja mellett.
„Soha nem gondoltam volna, hogy a halálos ítéletek ellen még a cári hatalom idején, Hétköznapi jelenség című írásommal kezdődő tiltakozásaim egyszer a bírói ítéletek nélküli kivégzések vagy a gyermekgyilkosságok elleni fellépéssel folytatódnak majd”, írta Korolenko a népbiztosnak, leszögezve, hogy csak az ő lakhelyén tucatszámra folynak ilyen törvénytelen leszámolások.

Idézett ebben a levélben a helyi végrehajtó bizottság elnökének küldött petíciójából: „Most lőttek agyon 9 embert, köztük egy 17 éves lányt és még két kiskorút. Megtudtam, hogy a Rendkívüli Bizottság más mirgorodiak felett is ťítélkezikŤ, ami újabb bírói ítélet nélküli kivégzésekhez vezet.”
Ezek az esetek egyáltalán nem számítottak ritka kivételnek.

1920 májusában a lapok hírt adtak egy jelizavetgrádi leszámolásról, amelyre azért került sor, mert a cári hadsereg egyik tisztje nem volt hajlandó a proletárállam szolgálatába állni. Ezért 3 és 7 év közötti négy kislányát és idős édesanyját agyonlőtték. Ugyanabban az évben Arhangelszket már egyenesen „halálvárosnak” nevezték, mert a „csekisták” ott 12-16 éves gyerekeket végeztek ki.

Gereben Ágnes”

 

            Igen!

            Ilyen gondolatok és tények  is kerülnek a barangoló útjába, és bizony eléggé lehangoló dolgok ezek. De azért barangol a magamfajta, hogy úgy a jót, mint az elgondolkodtatót, a tanulságost is átmenekítse a jövő generációinak… teljesen feleslegesen!

            Mert az Isten is tévedett.

Igaz, Istenhez méltóan nagyot tévedett!

            Azt hitte, elég kőtáblára vésni a parancsot…

 [1] Dr. Kacziány Géza: ( Arad 1856-Budapest 1939) író, műfordító, publicista. 1879-től  a Pesti hírlap, 1881-től a budapesti Hírlap munkatársa. 1904-ben amerikai tanulmányút, 1909-1912-ben az amerikai magyarok között dolgozik, mint presbiteriánus lelkész. Az 1924-ben írt „ Az utolsó Habsburg” c. művét elkobozzák. A „ Jézus költeményei” c. munkájának sehol nem akadtam nyomára, nem is említik sehol a forrásaim. Ezért is nagy „kincs” tékámnak ez a kötete.

[2] Félreértések elkerülése végett jegyzem meg, hogy a „ fajmagyar” szóösszetétel kitalálója, és első publikálója, a „legnagyobb magyar” jelzővel illetett gr. Széchenyi István volt!

[3] Parabolák. Irodalmi értelemben példázat, példabeszéd, erkölcsi célzatú jelképes tanító elbeszélés.

[4] Gnóma: latin megfelelője a szentencia. Átvitt értelemben ítéletet mondó, életszabályt adó rövid, tömör verses v. prózai mondás.

[5] Korabeli, avagy későbben keletkezett vándoranekdota felhasználásával.

[6] Suetonius: A caesarok élete. Harmadik könyv, 61. bekezdés

[7] Rejtő ( Reich) Jenő   (1905 Budapest- 1943 Galícia, Jedokovó)

[8] Csak tájékozódásként: Ebben az időben Asszíria felszabadul Babilon alól, II. Ramszesz egyezményt köt a hettitákkal, zajlik a trójai háború, Midász király elfoglalja a hettiták birodalmát, Egyiptomban Merenptah és II. Szetosz követi egymást a trónon.

[9] Magyar Szemle Archívum, XV.sz. Bp. 2006. október

[10] Forrás: ua; Magyar Szemle

 

 
Óra
 
El nem mondott fohászaim
 
Elmélkedések
 
Az Irgalom Völgye (regény)
 
Mélyérzések (versek)
 
Kedves költőim
 
Novellák II.
 
Katarakta (versek)
 
Érkezés c. kötet
 
Kaqxarok
 
Elszámolás c. kötetből
 
Az álmodó Isten (kisregény)
 
Farkasréti üvöltés (kisregény)
 
Firkák
 
Egyoldalasok
 
igazán akarod tudni?
 
Búcsú az olvasótól

Köszönjük a látogatást, remélve, hogy szép és tartalmas időt töltött a betűhegyek fölött.

Az író könyvei kereskedelmi forgalomban nem kaphatók, az Országos Széchenyi Könyvtárban és néhány kisebb könyvtárban hozzáférhetőek.

Kiadó: Madách Irodalmi Társaság, 1072 Budapest, Nyár u. 8.

 

"Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!